Kolektor Worldwide

Z novo organiziranostjo bo koncernu Kolektor do leta 2017 uspelo ustvariti pol milijarde evrov prometa

12.12.2008

Na srečanju delavcev, ki so ga popestrili s klavirskim nastopom Armina Æoraliæa, ki ga pri njegovem študiju gmotno podpira Kolektor, sta sedanja predsednik uprave koncerna Stojan Petrič in njegov namestnik Radovan Bolko predstavila koncernovo novo organiziranost, ki bo začela veljati 1. januarja prihodnje leto.

Uvodoma je predsednik uprave koncerna Stojan Petrič orisal razmere, v katerih se je znašel Kolektor. čeprav je predvidel, da se bodo gospodarske razmere na vseh celinah sveta poslabšale, ni pričakoval, da se bodo tako drastično in dobesedno čez noč, še posebej v avtomobilski industriji, kateri Kolektor dobavlja pretežni del svojih proizvodov. Zbranim je Stojan Petrič vnovič pojasnil ukrepe, ki so jih uvedli na ravni koncerna, da bi zmanjšali stroške in prebrodili krizo. Napovedal je tudi skorajšnjo reorganizacijo koncerna, ki bo olajšala njegov nadaljnji razvoj in prispevala k uresničitvi zastavljenega cilja, to je pol milijarde evrov prometa do leta 2017. Z novim letom bodo tako ključne funkcije v koncernu prevzeli mlajši kadri, ki jih bo vodil njegov sedanji namestnik Radovan Bolko, sam pa bo v prihodnje kot predsednik koncerna, skrbel za nadzor nad izvajanjem zaupanih nalog.

V nadaljevanju je Radovan Bolko, ki bo po novem prevzel funkcijo glavnega izvršnega direktorja koncerna, ta je enakovredna predsednikovi, torej Petričevi, pojasnil novo organizacijsko shemo koncerna, predvsem pa nove programe, s katerimi bo koncern dosegel zastavljene cilje. Prihodnost koncerna bo temeljila na treh produkcijskih stebrih: avtomobilski industriji, hišni tehniki in industrijski tehniki. Zato kupci Kolektor v prihodnje ne bodo več poznali samo kot odličnega izdelovalca komutatorjev, temveč tudi drugih izdelkov in ponudnika storitev.

»Da bomo leta 2017 ustvarili pol milijarde evrov prometa bomo morali zaslužek na obstoječih in novih programih potrojiti in s prevzemi koncernu priključiti proizvodno sorodna podjetja. Osnova naše rasti bodo novi programi, pri čemer ne bomo zanemarjali komutatorskega, s katerim želimo obdržati sedanjo raven prodaje«, sta bila na predstavitvi reorganizacije koncerna Kolektor enotna sedanja predsednik koncerna in njegov namestnik Stojan Petrič in Radovan Bolko.

 

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.