Kolektor Worldwide

5. dan dobaviteljev v znamenju novosti

03.09.2008

Koncern Kolektor vsako drugo leto za vse svoje dobavitelje pripravi Dan dobaviteljev. Tokrat se je v Radencih zbralo več kot 100 predstavnikov dobaviteljev iz 56 podjetij. Novost letošnjega Dneva dobaviteljev je bila organizacija dneva tako za komutatorski kot nekomutatorski program. Prvič sta na njem sodelovala tudi Kolektor Liv in Kolektor Magma.

Cilj omenjenega dneva je seznaniti dobavitelje s položajem koncerna Kolektor in njegovo strategijo razvoja ter poudariti pomembnost kakovosti izdelkov in poslovanja. Predavatelji so si bili enotni, da je dobro sodelovanje med dobavitelji in koncernom pomembno tako za eno kot drugo stran.

Na področju nabave je koncern zastavil novo strategije, ki so jo poimenovali »Politika 5 krat 5«, ki zajema redno oskrbo proizvodnje z materialom, stalno zniževanje nabavnih stroškov, iskanje novih potencialnih virov nabave, zmanjševanje števila dobaviteljev in dvig kakovosti vhodnih materialov.

Rast koncerna zahteva tudi novo organizacijo. Z letom 2009 se bo koncern reorganiziral v panožno organizacijo. Ta naj bi koncern delila na tri stebre – avtomobilsko industrijo, hišno tehniko in industrijsko tehniko. Ključna sprememba bo na razvojno tržni funkciji, s pomočjo katere želijo v koncern pripeljati nove programe in produkte.

Udeleženci so se seznanili še z nekaterimi novostmi s področja logistike v koncernu, novo evropsko okoljevarstveno zakonodajo REACH in pregledali, kako uspešni so dobavitelji pri dobavi materialov. V zadnjih dveh letih je bil narejen korak naprej, vendar si v koncernu želijo še boljših rezultatov.

Na vsakem Dnevu dobaviteljev razglasijo tudi Naj dobavitelja, ki ga izbere poslovodstvo koncerna. Tokrat je kristalno plaketo prejelo nemško podjetje EKS Isodraht GmbH, eden največjih koncernovih dobaviteljev bakra.

 

Predstavnikoma podjetja EKS Isodraht GmbH Eckhardu Schaffartziku in Andrei Ruhdorfer je plaketo izročil izvršni direktor koncernove komerciale Rok Vodnik.

 

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.