Kolektor Worldwide

Kolektorju denarna sredstva za skupne razvojno-investicijske projekte

22.08.2008

Kolektor Gorup se je junija 2008 s partnerji, Kolektor Magmo, Kolektor Synatecom, Domelom, Tehtnico ®elezniki in Ydrio Motors, prijavil na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, in uspel. Na razpis se je prijavil s projektom »Razvoj naprednih plastomagnetnih kompozitnih materialov in tehnologij za energijsko učinkovite pogonske sisteme«.

Namen projekta je strateško povezovanje globalno uveljavljenih proizvajalcev in razvojnih dobaviteljev pogonskih sistemov, njihovih sklopov in komponent, razvijanje naprednih kompozitnih materialov in tehnologij ter aplikacije teh znanj v nove in bistveno izboljšane produkte, ki bodo tako skupini kot tudi posameznim partnerjem zagotavljali dolgoročno konkurenčnost na globalnem trgu, in pridobivanje novih tržišč. Partnerji v projektu bodo reševali zahteve tržišča po miniaturizaciji ter izboljševanju tehnoloških performanc pogonskih sistemov z uporabo naprednih kompozitnih materialov ter tehnologij za dvig energijske učinkovitosti. Rezultati projekta se bodo pokazali v več končnih izdelkih, ki bodo kupcem prinesli dodano vrednost v obliki višje stopnje tehnološke dovršenosti ter bodo energijsko bolj učinkoviti.

Partnerji bodo v skupni razvojno-investicijski projekt vložili dobrih 9,5 milijonov evrov. 36% vrednosti projekta bosta sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj (85%) ter slovenska država (15%). Nepovratna sredstva, ki jih bodo podjetja črpala v času izvajanja projekta, to je do leta 2011, bodo pripomogla k hitrejši izvedbi omenjenega razvojnega projekta, sodelovanje s partnerji pa dolgoročne povezave za nadaljnje sodelovanje.

http://www.svlr.gov.si/

logo-eu.gif

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.