Kolektor Worldwide

4. Razvojna konferenca koncerna Kolektor

31.01.2008

Na sedežu Kolektorja v Idriji so se zbrali predstavniki razvojnega jedra koncerna, ki razpravljajo o njegovi razvojni strategiji in s tem povezanimi projekti, ki se nanašajo predvsem na razvoj novih izdelkov, ki jih bo koncern ponudil tržišču, pri čemer pa ne bo zanemaril že obstoječe komutatorske ponudbe.

Zbrane je s poglavitnimi smernicami dolgoročne strategije koncerna Kolektor seznanil namestnik predsednika uprave Radovan Bolko. Ta bo temeljila na stabilni lastniški sestavi in predpostavki, da se koncern v prihodnje ne bo soočal z nepredvidljivimi okoliščinami, na katere sam ne more vplivati, to pomeni brez večjih naravnih in podobnih nesreč, vendar pa z zaostrovanjem zahtev pa še čistejšem okolju in s še večjim tveganjem poslovanja v globalnem svetu. V nastajanju strategije koncerna, pri kateri sodeluje okrog 20 njegovih ključnih menedžerjev, so po Bolkovih besedah upoštevali analize prednosti in slabosti celotne skupine in si zastavili nekaj temeljnih strateških dilem, ter določili želene vrednote, ki jih bo koncern vzgajal in razvijal.

Kolektor bo še naprej ohranjal pridobljene vodilne tržne pozicije v komutatorski in širil ponudbo drugih produktov na področju hišne in industrijske tehnike. Temeljna opredelitev koncerna je, da v prihodnjih letih na tržišču postane tudi s ponudbo novih programov prepoznaven, tako kot je že z nišnim proizvodom, to je s komutatorjem.

4-razvojna-konferenca.jpg

Bolkovi predstavitvi koncernove dolgoročne razvojne strategije je sledila predstavitev pilotnega delovanja Kolektorjeve projektne pisarne in delovne različice inovacijskega procesa ter primeri dobrih praks, med njimi razvoj grafitnega komutatorja druge generacije za nemški Bosch, za kar so poskrbeli Primož Gorjup, Danijela Brložnik in Marjan Drmota.

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.