Kolektor Worldwide

Letošnji Kolektorjevi naložbi na matični lokaciji v Idriji

14.01.2008

Koncern Kolektor bo letos v svoji industrijski coni v Idriji zgradil raziskovalni center in pripravil vse potrebno za postavitev hale za razvoj novih programov. Zanju bo namenil okrog 12 milijonov evrov, sicer pa bo koncern letos v svoj razvoj vložil kar 37 milijonov evrov.

Kolektor bo do konca meseca porušil svojo prvo proizvodno halo, ki je bila leta 1947 postavljena za potrebe takratne lesne industrije 22.julij. Na njenem mestu bo do konca leta zraslo novo poslopje, tako imenovana nizkoenergetska hiša, eden prvih tovrstno zgrajenih energetsko varčnih objektov pri nas. Svetovalec predsednika koncerna za investicije Damjan Krapš pravi, da bo 4.600 kvadratnih metrov veliko poslopje, vredno 7,5 milijona evrov, vseljivo do aprila. Vanj se bo namestilo okrog 200 razvojnih inženirjev, v pritličju zgradbe pa bodo prototipno delavnico združili z obstoječo orodjarno Kolektorja Sikom.

Hala za razvoj novih programov, katere vrednost ocenjujejo na 3,5 milijona evrov, bo pod streho najkasneje avgusta, zatem pa bo Kolektor preuredil še obstoječe prostore Divizije C in vanjo namestil Strojegradnjo in Orodjarno, ki bo povezana s prototipno delavnico v novem raziskovalnem centru.

Ob hali za razvoj novih programov bo tudi sto parkirnih mest. Kolektor bo obenem poskrbel tudi za obnovo ceste, ki pelje mimo njegovih proizvodnih hal na desnem bregu Idrijce do mestne čistilne naprave in s tem zaključil urejanje svoje industrijske cone.

Proizvodna hala S1.jpg

Kritino s proizvodne hale S1 bo Kolektor podaril lovcem in idrijski občini. Z njo bodo prekrili lovski dom na Krekovšah in sosednjo hišo, ki jo idrijska občina namerava za potrebe regijskega parka odkupiti od gozdarjev.

Damjan Krapš

Damjan Krapš, svetovalec predsednika uprave koncerna za investicije kaže na načrte nove hale za razvoj Kolektorjevih diverzifikacijskih proizvodnih programov, s katero bo zaokrožil svojo industrijsko cono, ki se razprostira na območju nekdanje rudniške topilnice.

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.