Kolektor Worldwide

Na Kolektorju pogodbe podpisali novi štipendisti

17.11.2016

Na Kolektorju so dijaki in študentje podpisali pogodbe o kadrovskem štipendiranju. Med kriterije za izbor štipendistov sodijo vpis na ustrezno smer izobraževanja, določena na podlagi razvojnih načrtov in kadrovskih potreb štipenditorja ter splošni učni uspeh kandidata, pridobljene pohvale in priznanja, ustrezna vizija sodelovanja s podjetjem štipenditorjem ter osebnostne vrednote.

Koncern Kolektor svojim štipendistom nudi mentorstvo pri izdelavi seminarskih, diplomskih in magistrskih del, svetovanje pri posameznikovem kariernem razvoju, opravljanje prakse v tujini, ter zaposlitev po zaključku študija. Vsako leto štipendiranja štipendist teoretično znanje podkrepi s 160-urno strokovno prakso, po končanem študiju pa ima zagotovljeno zaposlitev v podjetju.

Kolektor je sprejel odločitev, da se ne bo več vključeval v regijsko štipendistko shemo, katere nosilec je Posoški razvojni center, to pa za štipendiste med drugim pomeni, da ni več obvezne enoletne zaposlitve po vsaki zaključeni stopnji izobraževanja.

Trenutno ima Kolektor okoli sto aktivnih štipendistov, še vedno pa so največje potrebe po kadru tehničine stroke.

Štipendisti podpisali pogodbe

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.