Kolektor Worldwide

Dan odprtih vrat logistike, skladišča in personale

05.10.2007

Po skoraj dveh mesecih, ko zaradi dopustov v koncernovem največjem proizvodnem podjetju Kolektor Sikom ni bilo predstavitev posameznih produkcijskih enot, so se zaposlenim in poslovodstvu predstavili logistika, skladišče v Spodnji Idriji in personala.

Zaposleni v logistiki, skladišču in personali so si zaželeli zanimive in humorne predstavitve svoje dejavnosti. V ta namen so posneli kratke filme, ki so zbrane obiskovalce popeljali skozi njihovo vsakodnevno delo.
 
Logistika, ki jo sestavljajo štiri področja - prodajna, nabavna, proizvodna logistika in skladišče -, je pred dobrima dvema letoma postala samostojni oddelek znotraj podjetja Kolektor Sikom. Naloga oddelka je, da skrbi za učinkovit tok in skladiščenje izdelkov, storitev in informacij skozi celotno oskrbno verigo. Vizija oddelka logistike je ustvarjati dodano vrednost tako za kupce kot za podjetje in postati sinonim za učinkovitost in odličnost na področju logističnih rešitev.

Tudi personala je sestavljena iz štiri področij, in sicer kadri, izobraževanje in štipendiranje, obračun plač ter pošta in telefonija. Število zaposlenih se je v personali od leta 2001 zmanjšalo iz 9 na 7 zaposlenih. V zadnjih letih so vzpostavili nov kadrovski informacijski sistem in sistem za obračun plač, sistem za spremljanje prisotnosti in prehodov v podjetju ter program osebnih ocen. Vizija oddelka personale je kvalitetno izvajanje kadrovske dejavnosti, ki omogoča družbi transparentno in sodobno poslovanje na področju izbora, razvoja in upravljanja kadrov. Hkrati pa želijo dvigniti učinkovitost vodenja, ocenjevanja, motiviranja in usmerjanje kariere zaposlenih. Zagotavljali naj bi povezanost rezultatov dela in nagrajevanje ter ustreznih motivacijskih strategij za spodbujanje doseganja ciljev razvoja ter empowerment managerjev/neposrednih vodij za delo s kadri. V ta namen imajo zastavljene cilje, kot so postavitev kariernega sistema, promocija zdravja zaposlenih, materialno in nematerialno nagrajevanje zaposlenih, postavitev »baze znanj«, prenova sistemizacije delovnih mest.

Organizatorji predstavitve so ob koncu ogleda filmov organizirali tudi prevoz do Spodnje Idrije, kjer so si obiskovalci lahko ogledali prenovljeno skladišče. Na 2600 kvadratnih metrih je več kot 2000 paletnih mest, kjer skladiščijo končne izdelke, surovino (baker in maso), PVC in kartonsko embalažo, potrošni material in rezervne dele. Dnevno v skladišče pripeljejo ali iz njega odpeljejo 50 ton materiala.   

 


Obiskovalcem je skladišče razkazal Boštjan Bašelj.

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.