Kolektor Worldwide

Julij, mesec Vzdrževanja

20.07.2007

Dober teden dni pred kolektivnim dopustom se je zaposlenim predstavila skupina koncernovega Vzdrževanja. Pripravili so predstavitev centralnega nadzornega sistema, ki ga večina ne pozna, za zaposlene na Vzdrževanju pa ima iz dneva v dan večji pomen.

Začetki centralnega nadzornega sistema, ki ga je zbranim predstavil Marjan Sedej, segajo v leto 1994. Kot je povedal, so najprej začeli s klimatizacijo prostorov in nadzorom odsesavanja. Z rastjo koncerna so morali nadgraditi tudi sistem. Dela so se lotili sami. Namen sistema je, da bi morebitno napako v delovanju odkrili prej, preden bi jo uporabniki sploh zaznali. Nadzorujejo Divizije A, B in C ter delno tudi stavbo koncernove uprave, Ascom, Vlek, Prokol v Izoli in skladišče v Spodnji Idriji. Preko interneta lahko tako kadarkoli preverijo porabo električne energije, ogrevanja in preverijo temperaturo v prostorih oziroma halah. Prav nadzor temperatur je bistvenega pomena. Nadzorujejo in krmilijo lahko vse kompresorje v sistemu. Na ta način skrbijo za to, da posamezni kompresorji niso preobremenjeni. V primeru okvare oziroma izpada, lahko takoj ugotovijo, kje točno je prišlo do okvare. Kot je poudaril Sedej, skada za nadzor ni delo enega človeka, pač pa plod timskega dela in vključevanja različnih znanj.

Po predstavitvi centralnega nadzornega sistema so vzdrževalci demonstrirali še merjenje vibracij ležajev in čiščenje s suhim ledom. Pri tem mini eksplozije povzročijo, da umazanija s predmeta odpade. S tovrstnim načinom čiščenja odstranjujejo predvsem smole, lepila, lake in zažganine.

S predstavitvami posameznih poslovnih področij bodo nadaljevali po kolektivnem dopustu. Konec septembra se bosta zaposlenim predstavili personala in logistika.


Udeleženci predavanja o centralnem nadzornem sistemu so si z zanimanjem ogledali merjenje vibracij ležajev.

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.