Kolektor Worldwide

Kolektor Etra zaposli inženirja kakovosti (m/ž) in razvojnega tehnologa (m/ž)

17.08.2016

Podjetje Kolektor Etra je v zadnjih letih raslo z letno stopnjo prodaje več kot 10%. Za potrebe doseganja bodočih ciljev potrebujemo dodatne sodelavce, ki bodo skupaj z visoko-motiviranim kolektivom nadaljevali dosedanje delo in ga še nadgradili z osebnimi izkušnjami in znanjem. Zaradi omenjenega Kolektor Etra razpisuje naslednja dva delovna mesta.

Inženir kakovosti I (m/ž)

Opis dela:

 • samostojno načrtovanje, vzdrževanje in spremljanje izvajanja sistema vodenja kakovosti,
 • spremljanje, analiza in reševanje pritožb/reklamacij odjemalcev in do dobaviteljev,
 • odgovornost in pooblastilo za formiranje in vodenje ekipe potrebne za reševanje pritožb/reklamacij,
 • sistematično sledenje statusa pritožbe/reklamacije glede na sprejet in veljaven potek procesa reševanja reklamacij in izvajanje korektivnih ukrepov,
 • spremljanje, analiza in reševanje internih napak/reklamacij,odgovornost in pooblastilo za formiranje in vodenje ekipe potrebne za reševanje internih napak/reklamacij,
 • sistematično sledenje statusa internih napak/reklamacij glede na sprejet in veljaven potek procesa reševanja reklamacij in izvajanje korektivnih ukrepov,
 • priprava analiz in poročil za potrebe vodstva in poročanje,
 • skrb za nenehne izboljšave na področju kakovosti v podjetju,
 • prepoznavanje in odpravljanje napak ter problemskih situacij s področja zagotavljanja kakovosti in podajanja preventivnih/korektivnih ukrepov za izboljšanje stanja,
 • sodelovanje pri izvajanju notranjih in zunanjih presoj SVK,
 • sodelovanje pri izvajanju presoj dobaviteljev,izobraževanje zaposlenih s področja zagotavljanja kakovosti,
 • ostalo delo povezano z zagotavljanjem kakovosti.

Potrebna usposobljenost:

 • strokovna izobrazba: VII. stopnja – univ. dipl. inženir elektrotehnike ali strojništva,
 • dodatna znanja: aktivno znanje angleščine in/ali nemščine,
 • izpit za notranjega presojevalca sistema kakovosti,
 • delovne izkušnje: 3 leta,posebni pogoji: poznavanje kontrolnih planov, SAP (Q modul), 5S, FMEA, 5WHY, ISHIKAWA diagram, 8D, PPAP, APQP, BSC.

Razvojni tehnolog (m/ž)

Opis dela:

 • prevzemanje novih tehnologij ter posodabljanje in izboljševanje obstoječih,
 • spodbujanje inovativnosti,prepoznavanje in odpravljanje napak ter problemskih situacij s področja svojega delokroga in sprejemanje odločitev v vezi s tem,
 • uvajanje novosti in posodabljanje področja dela,
 • stalno spremljanje novih možnosti na področju merjenja in avtomatizacije proizvodnje,
 • vodenje in/ali sodelovanje pri projektih,zagotavljanje ustreznosti izdelkov z danimi viri,
 • izobraževanje in deljenje znanja z zaposlenimi v družbi,
 • skrb za nemoten potek proizvodnega procesa v organizacijski enoti v skladu z internimi akti družbe,
 • nadzor in vzdrževanje tehnološke discipline v organizacijski enoti,
 • priprava aktov s področja svojega delokroga,
 • priprava podatkov, analiz in poročil ter poročanje notranjim ali zunanjim uporabnikom,
 • poznavanje in uporaba predpisov, navodil in drugih zahtev s področja svojega delokroga,
 • uvajanje sodelavcev,pravljanje drugih nalog po navodilih vodje.

Potrebna usposobljenost

 • strokovna izobrazba: VII. stopnja – smer: strojna, elektro ali tehniška fizika,
 • dodatna znanja: aktivno znanje angleškega jezika, komunikacijske sposobnosti, inovativnost, poznavanje osnov tehničnega risanja, splošno delo z računalnikom,
 • delovne izkušnje: 3 leta iz podobnega področja (tehniško – tehnološko področje), lahko tudi pripravnik,posebni pogoji: delo na višini.

Pisne ponudbe z vašim življenjepisom nam pošljite do 30. 9. 2016 na naslov: Kolektor ETRA d.o.o., Šlandrova 10, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, ali na elektronski naslov:  vstlb/tufgfkbotbAlpmflups/dpn.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.