Kolektor Worldwide

Prstan kakovosti, priznanja Liva za leto 2006

02.02.2007

V postojnskem LIV-u so že šestnajsto leto po vrsti podelili priznanja Prstan kakovosti". Ta priznanja podeljujejo zaposlenim, ki so se še posebej izkazali s kakovostjo svojega dela in so s svojim zgledom in delom pozitivno vplivali na kakovost dela v svojem delovnem okolju. Nagrada "Prstan kakovosti" je pravi zlati prstan, ki ga prejme posameznik in simbolično predstavlja uspehe in dosežke na konkretnem delovnem področju nagrajenca. "

Na podlagi osmih prejetih predlogov so skupine za kakovost, vodje programov in predsednik uprave magister Primož Bešter, za prejemnike nagrade Prstan kakovosti za leto 2006 izbrali: Roberta Koširja, skladiščnika v Plastiki, Elvisa Prelaza, konstruktorja v razvoju Plastike in Janeza Susso, tehnologa v Orodjarni.

Robert Košir je kot skladiščnik v zadnjem letu občutno skrajšal čakalne dobe odpreme in natovarjanja vozil. Njegovo delo je skupaj s prodajno službo pomembno vplivalo na zadovoljstvo kupcev.

Elvis Prelaz je kot konstruktor s predznanjem konstruiranja orodij, prispeval k vpeljavi programskega paketa Catia v oddelek razvoja. V vlogi samostojnega konstruktorja je kot edini iz razvojnega oddelka sodeloval pri projektu X44, to je pri nastajanju novega Renaultovega twinga, ki ga bodo izdelovali v Novem mestu.

Janez Sussa, ki je v orodjarni zaposlen že šest let, pa je v proizvodnem oddelku elektroerozije pokazal izredno vztrajnost pri doseganju zastavljenih nalog. Pridobljene izkušnje sedaj kot tehnolog izdelave orodij aktivno prenaša nazaj v proizvodnjo.

Več o priznanjih boste lahko prebrali v februarski številki Komunitatorja.

Dobitniki priznanj "Prstan kakovosti": (od leve proti desni) Robert Košir, Elvis Prelaz, Janez Sussa.

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.