Kolektor Worldwide

Prva Kolektorjeva razvojna konferenca

25.01.2007

Koncern je v Idriji pripravil prvo razvojno konferenco, ki so se je tokrat udeležili vodje razvojnih skupin iz posameznih Kolektorjevih družb v Sloveniji, na prihodnjih pa bodo predvidoma sodelovali tudi vodje razvojnih oddelkov tistih Kolektorjevih podjetij v tujini, ki tudi izvajajo razvojne aktivnosti.

Namestnik predsednika uprave koncerna Radovan Bolko je kot sklicatelj konference uvodoma poudaril, da je njen poglavitni namen seznaniti se z umskim potencialom skupine, ki trenutno razpolaga že s približno 200 sodelavci, ki se ukvarjajo z razvojnimi in tehnološkimi procesi. Tako imenovanemu internemu mreženju (net work) bodo posvečene vse naslednje konference, ki naj bi jih pripravljali vsako četrtletje v drugem koncernovem razvojnem okolju z enim samim ciljem, da bi združeni lahko v prihodnosti tržišču ponudili čim več skupnih inovativnih projektov z višjo dodano vrednostjo.

Predsednik uprave koncerna Stojan Petrič pa je v pozdravnem nagovoru izrazil zadovoljstvo nad tovrstnim načinom dela, ki je v svetu že uveljavljen, in udeležence opozoril na spremembe v poslovni strategiji Kolektorja, katerega pozornost bo v prihodnjih letih osredotočena na krepitev diverzifikacijskih proizvodnih programov, ki jih bo koncern uresničeval predvsem z lastno organsko rastjo in s prevzemi podjetij, v katerih vidi sorodnost in dopolnilo svojih programov. Napovedal je tudi skorajšnjo gradnjo razvojnega inštituta v Idriji, ki bo pod streho zbral okrog 200 strokovnjakov, ki bodo z novimi programi prispevali k nadaljnji rasti koncerna.

S prvo razvojno konferenco je Kolektor izvedel prvi korak na pomembni poti konsolidacije in internacionalizacije svojih najpomembnejših znanj in konkurenčnih prednosti.


Prva razvojna konferenca je bila zaenkrat še bolj spoznavne narave, naslednje bodo že namenjene oblikovanju skupnih projektov.

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.