Kolektor Worldwide

FMR se bo letos osredotočil na naložbe v vrednostne papirje

25.01.2007

Nadzorni svet FMR-ja, največjega posamičnega lastnika Kolektorja, se je na današnji seji v Idriji seznanil z donosnostjo portfeljskih naložb v obdobju od lanskega septembra do konca leta, ki je bila dobra.

O tem je tričlanskemu nadzornemu svetu, ki ga sestavljajo predsednik Stojan Petrič ter Miloš Kermavnar in Jurij Kleindienst kot člana, poročal član uprave FMR-ja Andrej Kren. Nadzorni svet je soglašal, da uprava družbe najame 3 milijone evrov kratkoročnega posojila, za nakup dodatnih tržnih vrednostnih papirjev. FMR je v povezavi s svojo luksemburško družbo Archimede Invest Holding pred tem za iste namene že izdal petletne obveznice. Ker se je FMR na posle s portfeljskimi naložbami kadrovsko in finančno dobro pripravil, je tudi donosnost temu primerna. Zato je nadzorni svet sklenil, da družba tudi letos osrednjo pozornost nameni tovrstni dejavnosti.

Nadzorni svet je razrešil Jurija Kleindiensta  s funkcije predsednika uprave družbe FMR zaradi upokojitve in nastopa članstva v njenem nadzornem svetu s 1.1.2007.

Upravi je dal tudi soglasje za prodajo poslovnih prostorov v ljubljanski industrijski coni Stegne.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.