Kolektor Worldwide

O strojnem vidu in industriji 4.0 na posvetu Avtomatizacija strege in montaže

02.12.2015

Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko – LASIM (FS, ULJ) je danes priredil že 12. tradicionalni letni posvet na temo Avtomatizacija strege in montaže. Aktualne teme letošnjega posveta so bile učinkovitost proizvodnih procesov, uvajanje LEAN filozofije v proizvodni proces in dobre prakse s tega področja, nadzor in krmiljenje procesov ter upravljanje s podatki. Na edinem tovrstnem posvetu v Sloveniji je dr. Jure Skvarč, direktor PC Vision v Kolektor Orodjarni, predstavil prispevek na temo Strojni vid in industrija 4.0.

»Živimo v času, ko izginjajo meje med fizičnim in kibernetskim svetom. Z uporabo interneta so fizične naprave vse bolj nevidno vgrajene v informacijsko mrežo – priča smo četrti industrijski revoluciji. Pri tem procesu je zahodna Evropa kot del tradicionalnih industrijskih ekonomij v zadnjih 20 letih izgubila znaten delež industrijske dodane vrednosti. Ker je industrija ključni element v vrednostni verigi, je ključno vprašanje, kako nadoknaditi zamujeno,« se sprašuje Skvarč. Na ta izziv Evropa odgovarja z Industrijo 4.0. in obsežnim investicijskim programom v prihodnjih letih. V tem procesu bodo imeli sistemi strojnega vida ključno vlogo. Skvarč je na posvetu predstavil to tehnologijo in trende razvoja, ki bodo v prihodnosti podpirali razvoj Industrije 4.0.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.