Kolektor Worldwide

Vzpostavitev sistema idej je prvi korak do uspeha

21.11.2006

Na povabilo poslovodstva koncerna Kolektor Group se je v Idriji mudil dr. Alan G. Robinson, predavatelj z Isenbergove šole mendžmenta ameriške univerze Massachusetts –Amherst. Vodstvenim delavcem koncernovih družb v Idriji in po Sloveniji je ob tej priložnosti predaval o kreativnosti in inovativnosti.

Predavatelj je pred avditorijem več kot šestdesetih koncernovih slušateljev poudaril, da je treba vso pozornost posvečati predvsem drobnim idejam in ne stremeti zgolj za velikimi, saj se večina dobrih idej rodi v neposrednem delovnem okolju. Dejstvo je namreč, da bistvenih problemov, ki jih je treba odpraviti, ne zaznajo vodilni menedžerji v podjetju, temveč tisti, ki se z njimi neposredno soočajo. Zato je s tem v zvezi dr. Alan G. Robinson vodstvenim delavcem koncerna priporočil, da prisluhnejo tistim, ki jih zaznavajo, saj jih je le tako mogoče tudi odpraviti. Kolektor Pro, največja koncernova produkcijska enota, že uveljavlja vizijo prostega pretoka idej. V zvezi s tem znotraj nje že nekaj časa potekajo delavnice, ki so namenjene ustvarjanju takega delovnega ozračja, ki bi generiralo vse pozitivne ideje ne več le kot predloge, temveč ima za cilj postati način razmišljanja vseh zaposlenih.

Kako daleč so že, so se z dr. Robinsonom pogovarjali na delavnici, neke vrste okrogli mizi, ki je sledila uvodnemu predavanju v delovnem okolju Kolektorja Pro. Predstavniki posameznih divizij so ga na njej seznanili z uvajanjem dobrih izkušenj in prisluhnili njegovim nasvetom. Dr. Robinson je ob koncu srečanja s Kolektorjevimi vodstvenimi delavci menil, da je koncern na dobri poti, da postane še boljši.


Dobre tri ure dolgo predavanje je minilo v obojestransko zadovoljstvo. Navzoči niso zgolj poslušali, kot bi pričakovali na podobnih predavanjih, temveč so bili aktivni tudi v razpravi o povedanem.


Predstavniki Kolektorja Pro so povabljenega dr. Robinsona na okrogli mizi seznanili z dosedanjimi aktivnostmi in izkušnjami v Kolektorjevem produkcijskem sistemu ter uvajanjem načel dobre poslovne prakse vanj.

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.