Kolektor Worldwide

Razvojni projekti, sofinancirani iz evropskih sredstev

24.10.2006

Novi pridobitvi podjetja Ascom

V letošnjem letu je podjetje Ascom s projektom za kupca Bosch Izgradnja linije za nov proizvodni program drsni obroč" uspešno kandidiralo na javnem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada "Neposredne subvencije za nakup tehnološke opreme" za mala in srednje velika podjetja."

ESRR"Namen razpisa je spodbujanje investicijskih vlaganj teh podjetij ter povečati rast, produktivnost ter uveljavitev na globalnem trgu s tehnološko zahtevnimi izdelki. Tako bo Slovenski podjetniški sklad za nakup stroja za brizganje plastike in ekscentrične stiskalnice s pripadajočo opremo namenil 80 mio SIT nepovratnih sredstev. V okviru dodeljenih nepovratnih sredstvev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj 75%, delež državnega proračuna pa 25%. Tako brizgalni stroj kot stiskalnica sta že na voljo v proizvodnji.

V obdobju 2004-2007 je Kolektor Group s člani tehnološkega centra TECES in drugimi partnerji (TC TECES, Domel, Iskra Avtoelektrika, Hidria Perles, Rotomatika, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) uspel pridobitvi sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo skupnega projekta Razvoj inovacijskega okolja za računalniško vodene električne po gonske sisteme, aktuatorje in senzorje.

Vlaganja v infrastrukturo potrebno za realizacijo RR projektov se z letošnjim letom zaključujejo, medtem ko delo na razvojnih projektih še teče. Prejeta podpora s strani nacionalnih in evropskih sredstev (črpanje sredstev še teče) je potrditev usmeritve podjetij, da so vlaganja v razvoj dolgoročno pravilna poteza za nadaljnji razvoj.

V okviru skupnega projekta se pod okriljem TECES izvajajo trije razvojno-raziskovalni projekti, v katerih sodeluje tudi Kolektor Group:

  • RR projekt "Pogonski sistemi za električne servovolane". Nosilec je Iskra Avtoelektrika; Kolektor Group v projektu sodeluje z razvojem rotorja za BLDC motorje).
  • RR projekt "Raziskovalno-razvojna podpora inovacijam na področju opto-mehatronskih vsesmernih prikazovalnikov". Nosilec je Kolektor Group.
  • RR projekt "Razvoj sesalne enote z elektronsko komutiranim motorjem (EKM) za velikoserijsko proizvodnjo". Nosilec Domel, Kolektor Group v projektu sodeluje z razvojem elektronike za vodenje brezkrtačnih motorjev.
Celoten članek je izšel v reviji Komunitator in je na voljo v sledečem dokumentu: članek iz revije Komunitator (PDF PDF 177 KB) "

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.