Kolektor Worldwide

Skupščina družbe FOND d.d.

23.08.2006

člani redne letne skupščine družbe FOND d.d. so med drugim sprejeli sklep o delitvi dobička. Za izplačilo dividend delničarjem je družba namenila 4.700,00 bruto oziroma 3.760,00 tolarjev na delnico.

Dividende bodo delničarjem izplačane 14.septembra. V zvezi z izplačilom družba FOND d.d. delničarje prosi, da ji sporočijo morebitne spremembe naslova stalnega bivališča in številke svojih transakcijskih računov, zato, da bi dividende poslali na pravi naslov. Obvestila o spremembah je treba poslati na naslov: FOND d.d., Vojkova 10, 5280 IDRIJA, lahko pa to sporočite tudi po telefonu, št.: (05) 37 22 480 (ANKA).

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.