Kolektor Worldwide

Nadzorni svet postojnskega Liva imenoval tričlansko upravo družbe

18.04.2006

V Postojni so na današnji, 9.seji, skupščine Liva imenovali nove člane nadzornega sveta družbe in tričlansko upravo.

Skupščina je glede na novo lastniško sestavo družbe Liv Postojna za nove člane nadzornega sveta v prihodnjem mandatnem obdobju imenovala Stojana Petriča, Franca Florjančiča, Branka Milharčiča in Radovana Bolka, vse predstavnike iz družbe Kolektor Group, ki je pred časom postala skoraj 100 odstotni lastnik Liva. Iz vrst predstavnikov delavcev bo mandat dvema članoma nadzornega sveta in sicer Toniji Bajc in Milanu Širci potekel junija letos. Po skupščini se je sestal novi nadzorni svet, katerega predsednik Stojan Petrič, se je predstavnikom kolektiva zahvalil za sodelovanje v prevzemnem postopku in izrazil prepričanje, da bo omenjena postojnska družba tudi pod okriljem Kolektorja še naprej dobro poslovala v zadovoljstvo malih in velikih delničarjev.

V skladu s statutom družbe Liv je njegov novi lastnik na seji nadzornega sveta predlagal povečanje števila članov uprave. Tako sta se direktorju uprave d.d. Liv Postojna magistru Bojanu Dolarju pridružila še dva nova člana uprave in sicer direktor Feritov magister Primož Bešter in direktor Kolektorjeve Orodjarne Miloš Kermavnar. Razširjena uprava Liva bo odslej vse odločitve sprejemala soglasno ali z najmanj dvema glasovoma za. Predsednik nadzornega sveta Liva Stojan Petrič bo s člani uprave sklenil pogodbe o razmejitvi odgovornosti oziroma porazdelitvi del, pri čemer je že na seji povedal, da pristojnosti za razvojno tržne funkcije družbe še naprej prepušča dosedanjemu direktorju Bojanu Dolarju, finančne zadeve bo poveril Primožu Beštru, investicije pa Milošu Kermavnarju.Nov nadzorni svet Liva: (z leve proti desni) predstavnika delavcev Milan Širca in Tonija Bajc, ter predstavniki novega lastnika družbe Radovan Bolko, Franc Florjančič, Branko Milharčič in Stojan Petrič. "

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.