Kolektor Worldwide

Tudi majhne ideje lahko postanejo gibalo velikih sprememb

07.04.2006

Na povabilo slovenske fondacije za poslovno odličnost, katere soustanovitelj je tudi koncern Kolektor Group, se v naši državi mudi dr. Alan G. Robinson, predavatelj na univerzi Massachusetts - Amherst. Danes je obiskal Kolektor, kjer so ga seznanili s sposobnostmi, znanjem in pristopi na področju inovativnosti, izbiranja in uresničevanja idej znotraj in zunaj koncerna.

Po besedah namestnika predsednika koncerna Kolektor Group Radovana Bolka so njihove družbe usmerjene v iskanje dveh vrst izboljšav oziroma inovacij, takih, s katerimi izboljšujejo delovne procese in produkte, med katere sodijo male izboljšave in koristni predlogi, ter idej in poslovnih priložnosti, katerih končni cilj je oblikovanje novih poslovnih programov. Za doseganje naštetega v koncernu vzpodbujajo delavce h kreativnosti, o čemer so poročali gostu in mu prisluhnili, saj slednji na uvodoma omenjeni ameriški univerzi predava o organizacijski kreativnosti, vodenju inovativnosti in spremembah. O tem, kako izboljšati kreativnost in inovativnost, je dr. Robinson svetoval že več kot 120 podjetjem po svetu, in tudi ob tej priložnosti njegovi nasveti niso izostali. Kar so mu povedali gostitelji o svojih izkušnjah pa bo vključil tudi v novo knjigo s to tematiko, ki jo pravkar piše.

Alain G.Robinson bo v torek predaval na mednarodni konferenci z naslovom Strategije inovativnosti 2006 v Ljubljani. Na njej bosta o ciljno usmerjenem modelu inovacijskega okolja v koncernu Kolektor Group oziroma o ustanovitvi aplikacijskega inštituta za nanotehnologije predavala tudi magister Primož Bešter in dr. Andrej ®nidaršič.


Gostitelji so v okviru obiska dr.Alanu G.Robinsonu predstavili tudi proizvodnjo komutatorjev in nekaj konkretnih izboljšav ter vsesmerni prikazovalnik OMNI, kot enega izmed novih produktov izven Kolektorjevega osnovnega proizvodnega programa. "

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.