Kolektor Worldwide

Skupščina delničarjev koncerna Kolektor Group

17.03.2006

V Idriji je danes zasedala skupščina družbenikov družbe Kolektor Group.

Na njej so sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe, pri katerem sodelujejo vsi družbeniki, na čelu z največjim, FMR-om, ki je 29 odstotni lastnik te družbe. Med tako imenovane notranje lastnike sodita še družbi FI in Fond, ki združujeta male delničarje.

Med zunanjimi družbeniki tega idrijskega koncerna pa pri dokapitalizaciji sodelujejo Nova LB, Abanka Vipa, Vipa Holding in Triglav Finančna družba. Sredstva, zbrana z dokapitalizacijo, bo Kolektor Group namenil za nakup postojnskega Liva. Z dokapitalizacijo lastniška razmerja družbenikov družbe Kolektor Group ostajajo nespremenjena.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.