Kolektor Worldwide

Kolektorjev projekt »Celovit sistem razvoja ključnih kadrov in talentov« se je uvrstil med najboljše tri HRM-projekte letošnjega leta

10.11.2014

Planet GV si v sodelovanju z revijo HRM, strokovno revijo za ravnanje z ljudmi pri delu, že 12 let prizadeva za prenos dobrih HRM-praks, spodbujanje podjetij, da se zgledujejo po najboljših in se tudi sama lotevajo inovativnih projektov na področju kadrovskega managementa in ravnanja z ljudmi pri delu. V ta namen podeljujejo priznanja za najboljše HRM-projekte. Med najboljše tri se je letos vpisal tudi Kolektor, in sicer s projektom »Celovit sistem razvoja ključnih kadrov in talentov«.

Kot so zapisali v obrazložitev, se je Kolektor lotil zahtevne naloge – vzpostavitve Celovitega razvoja ključnih kadrov in talentov. »Projekt zelo načrtno opisuje postavitev kompetenčnega modela, analizo in razvoj ključnih in perspektivnih kadrov. Ob neposrednem upoštevanju strateških izzivov koncerna Kolektor, so avtorji strokovno in poslovno domišljeno kreirali in implementirali rešitve. Le-te so se najprej pilotsko preizkusile v podjetju Kolektor Group ter kasneje širile na ostale družbe. Tako kot v vseh prednostnih organizacijah, so se tudi v koncernu Kolektor odločili za cilj zmanjševanja razkoraka med trenutnimi in zahtevanimi kompetencami zaposlenih na ključnih delovnih mestih ter razvijanje spodbudnega delovnega okolja za njihov razvoj. Metode dela, ki so jih uporabljali, so lahko učni primeri dobre prakse za vsakogar, ki želi praktično spoznati pomen in možnosti razvoja ključnih kadrov. Organizacija bo nedvomno veliko doprinesla k širjenju tega znanja v Sloveniji, saj je vredno posnemanja,« je komisija sklenila svojo obrazložitev.

»Nagrada je potrditev, da je projekt zastavljen in implementiran na podlagi visoke strokovnosti in dodane vrednosti tako za podjetje kot za zaposlene. Za realizacijo zastavljenih razvojnih načrtov zaposlenih skozi omenjeni projekt so odgovorni tako delodajalec kot zaposleni sami. To pomeni, da mora biti osebni in strokovni razvoj v interesu posameznika, delodajalec pa mu mora ta razvoj omogočiti,« je priznanje komentirala izvršna direktorica za kadre mag. Eva Cvelbar Primožič in dodala: »S tem projektom želimo v Službi za kadre v sodelovanju z vodji na dolgi rok razvijati in pripraviti ključne zaposlene in talente oz. perspektivne zaposlene na prevzem zahtevnejših delovnih mest in strokovnih vlog v naših podjetjih doma in po svetu.«

Strokovna komisija je pri ocenjevanju projektov upoštevala njihovo uporabnost, izvirnost, aktualnost, strokovnost ter konkretne rezultate in učinke za prakso.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.