Kolektor Worldwide

Srečanje upokojencev spet v Modri dvorani

15.12.2005

Tudi letos in verjetno vsa naslednja leta bo Modra dvorana v Idriji edini primerni prostor za novoletno srečanje Kolektorjevih upokojencev. Teh je namreč že preveč, da bi se še lahko dobili v hišni restavraciji. Tokrat se jih je povabilu odzvalo 175, od 238, kolikor so jih letos našteli v personali, ostali so predvsem iz zdravstvenih razlogov ostali doma.

Do konca desetletja naj bi se predvidoma upokojilo še 75 Kolektorjevih delavcev. Sicer pa je Kolektorjev delovni kolektiv še vedno razmeroma mlad, kar priča tudi vsakoletno novoletno rajanje za otroke zaposlenih, ki ga je koncern pripravil nekaj dni prej. Medtem ko je slednje nagovoril dedek Mraz, je upokojence Stojan Petrič, predsednik koncerna Kolektor Group. Kot je v navadi jih je seznanil s poslovanjem koncerna v letošnjem letu in napovedal pričakovanja v prihodnjem. Letošnje poslovno leto sicer ni označil za slabo, a slabše od lanskega. Razloge gre po njegovem iskati v padcu produktivnosti, dražjih vhodnih materialih in zahtevi kupcev za znižanje cen. Tudi v prihodnje ne kaže bistveno drugače, zato bo koncern prihodnje leto vse sile osredotočil na ohranitev svojega tržnega deleža v prodaji komutatorjev, razvoj novih produktov in akvizicije.Z leti postaja tudi del Modre dvorane začasno urejen za druženje upokojencev pretesen. V prihodnjih štirih letih se bo njihovo število povečalo za četrtino. "

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.