Kolektor Worldwide

Kolektor prejemnik priznanja TOP 10 Izobraževalni management 2014

21.10.2014

Planet GV je v sodelovanju z Inštitutom za izobraževalni management Sofos danes podelil priznanja TOP 10 Izobraževalni management 2014. Priznanje je prejelo deset podjetij, ki sistematično investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih. Med prejemniki priznanja je tudi skupina Kolektor.

Namen priznanja je predstavitev najboljših slovenskih podjetij oziroma organizacij, ki sistematično investirajo v znanje, hkrati pa spodbuda za še hitrejši razvoj izobraževalne prakse in zviševanje ugleda izobraževalne funkcije. Komisija je podjetja ocenjevala glede na razpisane pogoje: izkazovanje neposredne povezanosti izobraževalne in poslovne strategije, sistematično zbiranje novega znanja in spodbujanje odkrivanja ter prenašanje tihega znanja, zagotavljanje zaposlenim preskušanje in širjenje na novo pridobljenega znanja ter spodbujanje izobraževanja vseh zaposlenih.

Poleg Kolektorja so priznanje prejeli še Krka, Lek, NLB, Revoz, Treves, Tobačna Ljubljana, Unija računovodska hiša, Zavarovalnica Triglav in ZZZS. Nagrajenci so za izobraževanje in usposabljanje v letu 2013 porabili 22,8 milijona evrov. Skupaj je bilo v teh podjetjih opravljenih 1.182.926 ur izobraževanja in usposabljanja, v povprečju 43,5 ur na zaposlenega. Tako so najboljša podjetja letno v povprečju zaposlenim namenila 697 evrov za izobraževanje in usposabljanje. Vsako izmed teh podjetij je v letu 2013 v povprečju štipendiralo 23 oseb, kar znaša v povprečju 1,61 štipendista na 100 zaposlenih. Zanimivo je tudi dejstvo, da imajo ta podjetja na 100 zaposlenih 11 trenerjev, coachev in mentorjev, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša  68.297 evrov.

Priznanje je v imenu celotne skupine Kolektor prevzela izvršna direktorica za kadre mag. Eva Cvelbar Primožič.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.