Kolektor Worldwide

Kolektor Koling aktivno v novo leto

03.01.2014

Kolektor Koling podpisal pogodbo za gradnjo centralne čistilne naprave za Novo Gorico in njeno primestje ter pogodbo za prenovo in dozidavo povezovalnega traka med glavno stavbo OŠ Renče in njeno telovadnice, kar vključuje tudi obnovo kotlovnice.

Zadnje dni preteklega leta so župani Nove Gorice, Šempetra in Mirna podpisali pogodbo za gradnjo centralne čistilne naprave (CČN) za Novo Gorico in njeno primestje, Šempeter, Vrtojbo, Miren in Orehovlje ter za posodobitev in dograditev kanalizacijskega omrežja v teh naseljih. Naložba med drugim vključuje tudi obnovo in gradnjo skoraj 19 kilometrov kanalizacije in pripadajočih objektov. Projekt bodo izvedle družbe OTV iz Francije in domače CPG, Jadran in Kolektor Koling, ki bodo urejala kanalizacijsko omrežje in infrastrukturo ob napravi. Vrednost projekta je nekaj manj kot 50 milijonov evrov (več kot polovico prispeva kohezijski sklad EU. V okviru projekta bo zgrajena centralna čistilna naprava z zmogljivostjo 50.500 populacijskih enot in kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 18,739 kilometra v vseh treh občinah. Predvidene aktivnosti na rekonstrukciji in dograditvi kanalizacijskega omrežja pa se bodo zaključile do junija 2015. Pričetek poskusnega obratovanja čistilne naprave pa je predviden za november 2015.

Direktor podjetja Kolektor Koling Tine Vadnal je z županom občine Renče-Vogrsko Alešom Bucikom podpisal pogodbo za prenovo in dozidavo povezovalnega traka med glavno stavbo OŠ Renče in njeno telovadnice, kar vključuje tudi obnovo kotlovnice. Vadnal meni, da bo pri projektu najbolj zahtevno to, da bodo imeli za gradnjo razmeroma malo časa, in sicer do 31. avgusta. Projekt je ocenjen na 1,26 milijona evrov, občina pa je za ta namen dobila nekaj manj kot 281.000 evrov iz spodbud EU za regionalni razvoj.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.