Kolektor Worldwide

Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2014/2015

07.07.2014

Že vrsto let se koncern Kolektor uvršča med največje in najintenzivnejše štipenditorje v Sloveniji. S štipendiranjem zagotavljamo selektivno izrabo najboljših potencialnih možnosti ožjega in širšega območja, poznejše zaposlovanje štipendistov oz. mladih sodelavcev pa je naše gibalo napredka, saj so pogosto element za oblikovanje »zmagovalnih timov«, v katerih lahko ostajajo le najboljši. Letos skupno razpisujemo 53 štipendij.

Koncern Kolektor vsako leto razpiše predvsem kadrovske štipendije s področja strojništva, mehatronike in elektrotehnike. Rok za prijavo na razpis kadrovskih štipendij 2014/2015 je 15. avgust 2014. Razpis za kadrovske štipendije z navodili za prijavo je objavljen na portalu za študente.

Koncernova služba za kadre bo med prijavljenimi izbirala kandidate na podlagi naslednjih kriterijev: smer študija, učni uspeh, pridobljena priznanja in pohvale, ki se povezujejo s kandidatovo smerjo šolanja oz. študija, ustrezna vizija sodelovanja s koncernom Kolektor, sodelovanje s koncernom Kolektor v preteklosti (izdelava seminarskih ali raziskovalnih nalog, opravljanje strokovne prakse ali počitniškega dela).


Štipendist se s pogodbo o štipendiranju zavezuje, da se bo zaposlil pri delodajalcu toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo. V družbah koncerna Kolektor se večinoma zaposlijo vsi štipendisti, ki so prejemali kadrovsko štipendijo. Med samim šolanjem štipendistom poleg štipendije omogočamo  mentorstvo pri praktičnem delu, šolskih in študijskih nalogah, udeležbo na različnih srečanjih in izobraževanjih, delo na posameznih projektih, če omenimo le nekatere.


Dodatne informacije:

 

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.