Kolektor Worldwide

Gradnja zbirnega centra za odpadke

17.04.2014

Začela se je gradnja zbirnega centra za odpadke, ki bo stal med divizijama A in B nasproti plinske postaje. Kolektor Koling, ki je izvajalec del, naj bi z gradnjo končal do konca maja.

Ključni cilj gradnje zbirnega centra odpadkov je izboljšati urejenost prostora za centralno zbiranje odpadkov, zagotoviti boljše delovne pogoje za zaposlene, ki rokujejo s temi odpadki, in zmanjšati vremenski vpliv na maso oddanih odpadkov. Zbirni center bo opremljen tudi z dvema stiskalnicama odpadkov, s katerima bomo zmanjšali volumen odpadkov, število odvozov in stroške, ki so s tem povezani. Jasno bodo ločeni tudi industrijski in neindustrijski odpadki.      

Z novim zbirnim centrom za odpadke se bodo ukinila vsa ostala zbirna mesta za odpadke (pri Ascomu in Razvojno-tržnem centru).

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.