Kolektor Worldwide

Kolektor prejemnik priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih

13.02.2014

Andragoški center Republike Slovenije je konec preteklega leta razglasil dobitnike priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih. Kot so zapisali, izobraževanje odraslih postaja gibalo razvoja na vseh področjih – osebnem in poklicnem, prispeva k napredku posameznika in tudi širše lokalne skupnosti. Z ozaveščanjem pomena vseživljenjskega učenja (v vseh starostnih obdobjih ter v vseh vlogah, v katerih se človek znajde) krepimo pozitivno družbeno klimo. Kolektor je priznanje prejel v kategoriji učeča se ustanova.

Andragoški center republike Slovenije omenjena priznanja podeljuje vse od leta 1997. Njihov namen je najširši javnosti kot zgled postaviti posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo dobre rezultate in velike uspehe.

Kolektor je podjetje, ki se zaveda pomena znanja, zato veliko vlaga v znanje svojih zaposlenih, hkrati pa prispeva k promociji vseživljenjskega učenja tudi v širši lokalni skupnosti. Opravljanje obvezne prakse, počitniško delo, fizikalno-laboratorijske vaje, krožki robotike, tehniški dnevi, raziskovalni tabori, najrazličnejša strokovna predavanja za zaposlene in širšo javnost, podpora izobraževalnim institucijam pri oblikovanju novih programov, promocija tehničnih poklicev je le nekaj Kolektorjevih dosežkov s področja izobraževanja in promocije znanja.

Priznanja bo Andragoški center prejemnikom slavnostno podelil maja letos na nacionalnem odprtju Tedna vseživljenjskega učenja (TVU 2014). 

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.