Kolektor Worldwide

Konferenca En.grids: Kolektor ohranja aktivno vlogo na področju pametnih omrežij

05.02.2014

Energetika.NET je pripravila že peto konferenco En.grids, ki je posvečena aktualnim vprašanjem s področja pametnih omrežij. Na njem vsako leto aktivno sodeluje tudi Kolektor. Osrednja tema dogodka je bil slovensko-japonski demonstracijski projekt pametnih omrežij. Udeleženci so konferenco zaključili s sklepom, da mora Slovenija v prihodnjih mesecih v okviru omenjenega projekta hitro storiti korak naprej. V prvi fazi je predvsem potrebno izbrati nosilca študije izvedljivosti, ki bo enovito, celovito in suvereno zagovarjal slovenske interese. Do poletja pa mora biti jasna struktura financiranja demonstracijskega projekta.

Agencija SPIRIT je glede slovensko-japonskega demonstracijskega projekta pametnih omrežij podpisala sporazum z japonsko raziskovalno agencijo NEDO. Projekt je vreden med 40 in 50 milijonov evrov, polovico bo zagotovila Slovenija. V načrtih vlade je predvidenih nekaj manj kot 20 milijonov evrov, predvsem iz evropskih virov, za pametna omrežja. Gre za bodoči razvoj elektroenergetskega sistema tako na distribuciji kot prenosu.

Eden od govornikov osrednjega omizja konference je bil Kolektorjev izvršni direktor za razvoj, Marjan Drmota, ki je mnenja, da se bodo skozi študijo izvedljivosti stvari natanko definirale. »Če se bo s tem ukvarjal nekdo, ki ne pozna kompleksnosti tematike, potem obstaja nevarnost, da pride do dokumenta in osnove, ki determinira nižje uspehe na izvedbeni ravni.« Poudaril je potrebo po iskanju načina, da bo dokument dobro izhodišče za izvedbo operativnega dela projekta. Kljub temu razdrobljenost otežuje določitev nosilca projekta, ki bo sledil interesom slovenske industrije. Videti je namreč treba, kaj lahko slovenska industrija s pomočjo Japonske doseže na tretjih trgih za oplemenitenje gospodarske aktivnosti zunaj Slovenije. Marjan Drmota meni, da bo moral biti nosilec študije izvedljivosti nekdo, ki bo lahko zastopal interese Tehnološke platforme, industrije, ELES-a, SODO-a, distribucijskih podjetij ter raznih inštitucij znanja, in dodaja, da če bi nam uspelo skozi demonstracijski projekt rešitve verificirati doma, bi imeli boljši referenčni potencial za vstop v projekte izven Slovenije.

Med govorniki na konferenci je bil tudi mag. Samo Ceferin iz podjetja Kolektor Sinabit, ki je zbranim spregovoril o koordinirani regulaciji napetosti v distribucijskem omrežju.

foto: Energetika.NET

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.