Kolektor Worldwide

Izjava za javnost družbe Kolektor Group v zvezi z nakupom delnic družbe FMR od Hidrie Fin

14.11.2013

Družba Kolektor Group ponovno zanika navedbe predstavnikov Hidrie, podane na tiskovni konferenci v ponedeljek, 11. 11. 2013 v Ljubljani, da je Kolektor oz. g. Stojan Petrič v letu 2010 odstopil od že doseženega dogovora v zvezi z odkupom delnic družbe FMR od Hidrie Fin.

Predsednik koncerna Kolektor g. Stojan Petrič in predsednik korporacije Hidria g. Edvard Svetlik sta se konec meseca julija 2010 sestala in se dogovorila o pogojih, pod katerimi bi družbe koncerna Kolektor od Hidrie Fin odkupile delnice družbe FMR. Skladno z omenjenim dogovorom bi Hidria Fin za celotni paket delnic prejela 18,5 mio EUR kupnine (oz. 58,78 EUR/delnico), s čimer bi Hidria Fin realizirala več kot 25 % donos.

V začetku meseca septembra 2010, ko so potekala usklajevanja kupoprodajne pogodbe, je direktorica družbe Hidria Fin - ga. Urška Svetlik prodajo delnic začela pogojevati s tem, da se v kupoprodajno pogodbo vnesejo dodatne zaveze, ki med g. Petričem in g. Svetlikom niso bile dogovorjene. Dodatne zaveze so se med drugim nanašale na to, da posamezna stranka brez predhodnega sporazuma ne bo posegala na lokacijska območja druge stranke, da se bosta stranki vzdržali ravnanja, ki bi imelo za cilj pridobivanje ključnih kadrov druge stranke in da stranki ne bosta vlagali v tehnologije in proizvode, ki jih ima le druga stranka. Ker dodatne zaveze za kupce niso bile sprejemljive, so kupci konec septembra 2010 prodajalca (Hidrio Fin) pozvali, naj omenjene dodatne zaveze konkretizira, vendar kupci odgovora s strani Hidrie Fin niso prejeli. Pooblaščenka kupcev je zato v mesecu oktobru 2010 ponovno pozvala pooblaščenca Hidrie Fin, naj v določenem roku pisno konkretizira dodatne zaveze, vendar odgovora tudi v tem primeru ni prejela. Kupci so zato utemeljeno sklepali, da Hidria Fin ni več zainteresirana za nadaljnje dogovarjanje o prodaji delnic FMR. Korespondenco med pooblaščenko kupcev in pooblaščencem prodajalca, ki dokazuje zgornje navedbe, hranimo v družbi Kolektor Group. Glede na navedeno lahko vsak zase presodi, kdo nosi odgovornost za to, da do odkupa delnic FMR v letu 2010 ni prišlo.

Predstavniki Hidrie so na ponedeljkovi tiskovni konferenci vrednost 314.736 delnic družbe FMR, katerih imetnica je Hidria Fin, ocenili na 30 mio EUR (oz. 95,32 EUR/delnico). Glede na to, da je Hidria Fin konec leta 2007 delnice družbe FMR od Kapitalske družbe d.d. kupila po ceni 47 EUR/delnico, se postavlja vprašanje, ali pri tej prodaji ni prišlo do oškodovanja državnega premoženja in s tem vseh davkoplačevalcev. Dejstvo namreč je, da je večina slovenskih »blue chip«-ov še pred nastopom svetovne gospodarske krize konec leta 2007 na borzi kotirala vsaj pri dva ali večkratniku današnje borzne cene (Hidria Fin pa je delnice FMR-ja po njihovih lastnih ocenah v letu 2007 pridobila le za polovico današnje vrednosti). To pa je že vprašanje, ki zadeva druge pristojne organe in ne družbe Kolektor Group.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.