Kolektor Worldwide

Kolektor kupil Turboinštitut in oddal nezavezujočo ponudbo za Litostroj Power

21.10.2013

Koncern Kolektor je do današnjega dne pridobil 114.488 delnic družbe Turboinštitut d. d., kar predstavlja 82,67 odstotkov glasovalnih pravic te družbe. Odločitev Kolektorja za nakup tega podjetja je korak naprej k uresničitvi cilja, da v prihodnosti postane integrator slovenskih podjetij, ki delujejo na področju elektroenergetike.

Področje elektroenergetike je tisto, ki bo v prihodnjih desetletjih doživelo velike spremembe. Glede na politične zaveze, ki jih je sprejela Republika Slovenija, bomo morali zmanjševati odvisnost od uvoza energentov, kar pomeni, da bomo morali v precej večjem obsegu izkoriščati t. i. razpršene obnovljive vire. Kolektor je na področje elektroenergetike vstopil pred tremi leti, ko je kupil Etro, današnjo Kolektor Etro, ki je pomemben proizvajalec transformatorjev. Celovitost elektroenergetike pa dopolnjujejo še druga koncernova podjetja – Kolektor Sinabit, Kolektor Synatec in Kolektor IGIN. Tem podjetjem se pridružuje še Turboinštitut, ki izdeluje turbine za velike hidroelektrarne in energetsko opremo skupaj s turbinami za male hidroelektrarne.

Koncern Kolektor bo v prihodnjih tednih skladno z veljavnim Zakonom o prevzemih izvedel postopek prevzema družbe Turboinštitut d. d. in ji pomagal pri urejanju njenih trenutnih finančnih težav.  

Koncern Kolektor je danes skupaj z družbo Rade Končar oddal tudi nezavezujočo ponudbo za nakup 100-odstotnega deleža družbe Litostroj Power. S tem koncern Kolektor nadaljuje svojo strategijo integracije proizvodnje opreme in storitev na področju elektroenergetike, ki jih želi v naslednjih letih ponuditi tako na domačem kot tujem tržišču.

Koncern Kolektor se je za sodelovanje z zagrebško družbo Rade Končar odločil, ker v tej družbi vidi strateško pomembnega partnerja. Družba Rade Končar namreč na tržišču ponuja generatorje, ki jih koncern Kolektor v svojem programu nima. Kolektor bi tako na razpisih pridobil enake pogoje, kot jih imajo njegovi konkurenti v Evropski uniji. Zaradi zapletenih razpisnih pogojev pri pridobivanju naročil za gradnje hidroelektrarn v Sloveniji bi sodelovanje Kolektorja pri nakupu družbe Litostroj Power z domačini državnimi energetskimi podjetji lahko vodilo do konflikta interesov, to pa bi lahko ogrozilo pridobivanje naročil na javnih razpisih za izvedbo teh projektov.      

       

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.