Kolektor Worldwide

Poletna razvojno-tržna konferenca za poslovno divizijo Komponente in sisteme

23.07.2013

Poletna razvojno-tržna konferenca za Komponente in sisteme je bila namenjena pregledu rezultatov v prvem polletju, situaciji na tržišču, stanju projektov ter pregledu izzivov, ki vodje programov na prodajnem in tehničnem področju čakajo do konca leta.

Udeleženci so se uvodoma seznanili s koncernovo strategijo za obdobje med letoma 2013–2017, ki jo je predstavil glavni izvršni direktor Radovan Bolko. Kot je povedal, je predstavljena strategija vodilni koncernov dokumenta za naslednje 5-letno obdobje.

V uvodnem delu konference je izvršni direktor za prodajo in marketing Primož Bešter spregovoril tudi o razmerah na tržišču in poslovanju v prvem polletju. »Poslovanje v prvem polletju je bilo povsem v skladu z celotno avtomobilsko industrijo. So segmenti, kjer smo vezani bolj na evropsko povpraševanje in na teh segmentih smo zabeležili padec, na nekaterih programih tudi do 20 odstotkov. Na segmentih, kjer smo močneje globalizirani oziroma vezani na nemško verigo, pa smo zabeležili rast. To je predvsem tržišče celotne NAFTE in Kitajska. Čeprav ta rast ni bila velika , je bila, kar je ključnega pomena. Če govorimo o programih znotraj avtomobilske industrije na večini programov dosegamo zastavljene cilje in smo na ravni lanskega leta, le par programov še ni doseglo zastavljenih ciljev,« je povedal  Bešter in dodal, da trenutno stanje na evropskem trgu zgleda stabilno-slabo. »Evropa je dosegla dno prodanih avtomobilov; v letošnjem letu 12 milijonov prodanih avtomobilov, če vemo, da je bila ta številka leta 2007 skoraj 17 milijonov prodanih avtomobilov. To je najnižji stabilen nivo, kar kaže, da se kapacitete že prilagajajo razmeram na trgu. V Evropi je še vedno preveč kapacitet avtomobilskih tovarn. Prav nasprotno je s tržiščem NAFTE, saj je ameriško gospodarstvo dosti močnejše od evropskega, majhna nasičenost pa omogoča stabilno rast. Podobna zgodba velja tudi za Azijo s Kitajsko na čelu.«  

 

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.