Kolektor Worldwide

Ascomov primer dobre prakse pohvaljen tudi v mednarodnem merilu

29.04.2013

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je podelila priznanja in pohvale za dobro prakso pri preprečevanju tveganj na delovnem mestu. Na natečaju je sodelovalo več sto podjetij iz 29 držav. Med 50 finalisti, ki so se udeležili slovesne podelitve v Dublinu na Irskem, je bil tudi Ascom.

Irsko predsedstvo Evropske unije je dan po svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, ki je bil 28. aprila, podelilo 10 nagrad, 10 finalistov pa je pohvalilo. Med slednjimi je bil tudi Ascom, ki je pohvalo prejel za projekt zmanjševanja kostno-mišičnih težav v proizvodnji. S projektom "Zdrava hrbtenica - zdrava družba. Program obvladovanja tveganj za zdravje" je Ascom že oktobra lani zmagal v slovenski kampanji varnosti in zdravja pri delu.

»Koristi dobre politike varnosti in zdravja pri delu še vedno ne priznavajo vsa evropska podjetja, predvsem mikro, mala in srednje velika podjetja,« je na slavnostnem dogodku v Dublinu povedala dr. Christa Sedlatschek, direktorica agencije EU-OSHA, dr. László Andor, komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, pa je dodal: »Vsako delovno mesto je drugačno. Zato je treba najti rešitve, ki odgovarjajo posameznim težavam in potrebam določenega delovnega mesta. Želimo pokazati, da je mogoče zamisli in zasnove, ki so jih razvili prejemniki priznanj za dobro prakso, prenesti na različne industrijske panoge in države članice ter organizacije različnih vrst in velikosti.«

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.