Kolektor Worldwide

Komutatorji

Komutatorji

Komutator je sestavni del elektromotorja in je nameščen na rotorju. Njegova funkcija je spreminjanje smeri električnega toka v rotorskem navitju tako, da se smer vrtenja rotorja v motorju ohranja. Več...

Tehnološke

  • Uporaba modernih razvojnih orodij (ProE, Pro-M,...)
  • Lastna konstrukcija in izdelava orodij in strojev
  • Analize morebitnih izboljšav pri montaži komutatorjev
  • Avtomatizacija in optična kontrola

Organizacijske

  • Projektno vodenje v skladu s pričakovanji kupcev
  • Certificirani sistemi vodenja (ISO 9001, ISO 14001, TS 16949)
  • Dobro organizirani in fleksibilni logistični procesi

Prednosti

  • Celostna rešitev (razvoj, proizvodnja in podporne storitve)
  • Dolga tradicija in izkušnje v preoblikovanju bakra ter brizganju
  • Uveljavljeni procesi na področju razvoja in kakovosti v skladu s standardi
  • Avtomatizacija proizvodnih procesov
  • Visok nivo kakovosti na vseh proizvodnih lokacijah po svetu
  • Zanesljiv partner, ki zagotavlja optimalno razmerje med kakovostjo in ceno

Rešitve

Izpolnjevanje kupčevih zahtev z:

  • Zagotavljanjem dolge življenjske dobe komutacijskih sistemov v agresivnih gorivih
  • Zagotavljanjem pričakovane življenjske dobe vrhunskih gospodinjskih aparatov in profesionalnega električnega orodja
  • Zagotavljanjem visokega števila ponovnih zagonov v sistemih ustavi/spelji
  • Zmanjšanjem elektromagnetnih motenj
  • Optimizacijo izbora vgrajenih vhodnih materialov

Storitve

Razvojno partnerstvo

  • Optimizacije konstrukcij (FEM, FLOW in THERMAL analize)
  • Optimizacije proizvodnih procesov
  • Optimalna izbira vgrajenih materialov

Testiranje in simulacije

  • Testiranje v različnih tekočinah, pod različnimi temperaturami, šok testi, testi v klimatskih komorah z različnimi profili temperatur in vlage.

Reference

Več patentov s sledečih področij: grafitni komutatorji, armirani komutatorji, komutatorji izdelani s hladnim preoblikovanjem, komutatorji, ki omogočajo zmanjševanje onesnaževanja okolja z elektromagnetnimi motnjami.

Prejemnik številnih priznanj kupcev za razvojnega partnerja in dobavitelja leta.

Komutatorji

  • Za pomožne motorje

  • Za bencinsko črpalko

  • Za zaganjalnike

  • Za E- motorje/Alternatorje

  • Za motorje za gospodinjske aparate

  • Za industrijske motorje

  • Za motorje za ročna orodja

  • Ostalo

Tehnologije

  • C tehnologija
  • HB tehnologija
  • HBC tehnologija
  • HPL tehnologija
  • HPG tehnologija
  • Segmentni
  • Veliki >50mm
  • Tehnologija hladnega iztiskanja
  • Tehnologija štancanja
  • Specialni drsni obroči